Farma wiatrowa Kahlberg / Hesja

Projektowi temu towarzyszyły pewne niepewności dotyczące nadzoru budowlanego prowadzonego przez wiwi consult. Prace budowlane na tym lesistym terenie zakłócił na przykład srogi atak zimy, gdy trudna droga dojazdowa o nachyleniu 15% stała się w niektórych miejscach nieprzejezdna. Konieczne były kampanie odśnieżające i utrzymanie infrastruktury parku - codziennie i trwające przez wiele tygodni.

Rozpoczęcie budowy i dostawy odbyły się również z poważnymi opóźnieniami i przy minimalnych warunkach przestrzennych na miejscu. Tylko dzięki wyrafinowanej koncepcji magazynowania i dzięki ustanowieniu ruchu jednokierunkowego udało się zrobić to, na co tak naprawdę nie było miejsca: tymczasowe przechowywanie wszystkich komponentów bezpośrednio na farmie wiatrowej.

Fakty

Zakres naszych prac