wiwi consult jest neutralny dla klimatu!
W ramach projektu renowacji Ahlenmoor w dzielnicy Cuxhaven zrekompensowaliśmy nasze emisje CO2 spowodowane od 2016 roku.

Nasz projekt repoweringu w regionie Hunsrück został pomyślnie zakończony na początku kwietnia. Siedem turbin Enercon E-141 o wysokości piasty 159 metrów produkuje około 67 milionów kWh na rok.

Czy to na etapie planowania i finansowania, czy też budowy lub eksploatacji - na każdym etapie projektu znajdujemy rozwiązania, dzięki którym projekt jest bardziej ekonomiczny i konkurencyjny.

Polityka prywatności

Imię i nazwisko oraz kontakt osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO

wiwi consult GmbH & Co. KG
Umbach 4 | 55116 Mainz
Telefon +49 (0)6131 49083-0
E-mail info@wiwiconsult.de

Reprezentowana przez wiwi consult Verwaltungs GmbH, która z kolei jest reprezentowana przez jej dyrektora zarządzającego Michael Böhm

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego | Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Mainz | Numer w rejestrze: HRA 42810
Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27a ustawy o podatku VAT: DE305114487

Niektóre informacje dotyczące starannej ochrony Państwa prywatności i całkowitej poufności w przetwarzaniu Państwa danych.
Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez wiwi consult GmbH & Co. KG oraz związane z tym prawa. Przestrzeganie przepisów ogólnego unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych jest dla nas rzeczą oczywistą.
Oświadczenie o ochronie danych jest aktualizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Aby uzyskać informacje w tym zakresie, zalecamy regularne przeglądanie polityki prywatności.

Anonimowe zbieranie danych i analiza sieci
Naszą stronę internetową możecie Państwo odwiedzać zasadniczo bez zdradzania nam swojej tożsamości. Uzyskujemy tylko dane techniczne, takie jak nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której Państwo do nas docieracie, oraz strony, które odwiedzacie Państwo na naszej witrynie. Informacje te są poddawane ocenie wraz z datą i godziną do wewnętrznych celów statystycznych analizy strony internetowej i projektowania naszej strony internetowej w sposób odpowiedni do potrzeb. Jako użytkownik pozostajecie Państwo całkowicie anonimowi.

Korzystanie z plików cookie
Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki i umożliwiają działanie określonych funkcji na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane z Państwa przeglądarki natychmiast po zakończeniu odwiedzin witryny. Trwałe pliki cookie nie są automatycznie usuwane po odwiedzeniu strony internetowej. Istnieje możliwość zablokowania lub indywidualnej konfiguracji ustawiania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Powoduje to jednak ograniczenia w korzystaniu ze strony internetowej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna.

Wykorzystanie danych osobowych
Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w celu przetwarzania Państwa próśb, wiadomości lub zamówień, odpowiadania na Państwa zapytania, udziału w ankietach i konkursach lub subskrybowania i rezygnacji z reklam elektronicznych, utrzymywania relacji z klientami oraz dostarczania Państwu pisemnych reklam dotyczących ofert własnych i ofert stron trzecich oraz cen, a także w przypadku przekazania nam Państwa wizytówki w celu utrzymania kontaktu lub kontaktowania się z nami na piśmie (również pocztą elektroniczną), telefonicznie i ustnie. Wymagane do tego dane mogą zostać przekazane dostawcom usług (np. do centrum obliczeniowego, call center, drukarni, nadawcy wiadomości e-mail).

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane (w szczególności gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy je) w następujących celach:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, przetworzenia zamówień lub zapewnienia dostępu do określonych informacji lub ofert.
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich, w tym w kontekście reklamy lub badań rynkowych, w celu poprawy usług, oferowania produktów na zamówienie lub w ramach informacji o wiarygodności kredytowej i czynów karalnych.
c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w ramach Państwa zgody, jeśli nam jej udzieliliście.
d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie wymogów prawnych, które dotyczą nas jako przedsiębiorstwo, w szczególności wymogów prawa handlowego i podatkowego.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych w związku z kontaktowaniem się z nami
Gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób (np. przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), dostarczone przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) są zapisywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Przesyłając prośbę o kontakt, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przesłanych danych (w tym adresu e-mail i nazwiska) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i skontaktowania się przez nas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dzieci
Zbieranie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 lat nie leży w naszym interesie. Nie gromadzimy świadomie ani celowo danych o dzieciach i jesteśmy świadomi, że przetwarzanie danych osobowych dzieci jest dozwolone wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Jeśli uważacie Państwo, że zebraliśmy dane o Państwa dziecku, możecie nas o tym poinformować jako opiekun prawny pod adresem (e-mail: info@wiwiconsult.de tekst: info@wiwiconsult.de). Dane te zostaną następnie usunięte.

Czas przechowywania danych
Państwa dane, o ile zostaną one nam podane przez Państwa lub osobę trzecią, będą przetwarzane przez nas po raz pierwszy od momentu ich zebrania. Uzyskane w związku z tym dane usuniemy, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi ich przechowywania.

Linki zewnętrzne
W celu uzyskania optymalnych informacji na naszej stronie internetowej dostępne są linki, odsyłające do stron osób trzecich. Jeśli takie linki nie są wyraźnie rozpoznawalne, chcielibyśmy zaznaczyć, że są to linki zewnętrzne. Nie mamy wpływu na treść i wygląd stron innych dostawców. Nasza polityki prywatności nie ma tam zastosowania.

Korzystanie z czcionek internetowych
Na naszej stronie używamy tak zwanych czcionek internetowych. Z serwerów odpowiedniego dostawcy usług ładowane są czcionki, które służą poprawie wglądu strony internetowej. Integrujemy czcionki Monotype Imaging Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, USA (fonts.com), fonts.com/info/legal/privacy.
Podstawą prawną integracji czcionek internetowych Monotype i związanego z tym transferu danych do Monotype Imaging Inc. jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

YouTube
Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy z YouTube w tak zwanym „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Oznacza to, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o Państwa wizycie na naszej witrynie, chyba że obejrzą Państwo film. Wyświetlenie strony prowadzi do połączenia z YouTube i może wywołać dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności YouTube: policies.google.com/privacy.

Państwa prawa
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie
a) do zażądania informacji o tym, czy i które dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane przez nas, art. 15 RODO,
b) do zażądania korekty, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, art. 16 – 18 RODO,
c) do skorzystania z prawa do przeniesienia danych, art. 20 RODO, oraz
d) do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, art. 21 RODO.
Powyższe zapytania prosimy kierować do wiwi consult GmbH & Co. KG (link do informacji rejestrowych) lub wysłać wiadomość e-mail na adres (e-mail: info@wiwiconsult.de tekst: info@wiwiconsult.de). Poinformujemy Państwa wysyłając kopie lub - w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formacie elektronicznym.
Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jest nim: Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii-Palatynacie (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Postfach 30 40, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz)
Prawo do odwołania wyrażonej zgody
Będziemy wykorzystywać Państwa dane w celach reklamowych tylko, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę. Jeśli wyraziliście Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych, macie prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które przekazaliście nam przed wejściem w życie przepisów RODO w dniu 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość i nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu jej wycofania. W razie potrzeby prosimy napisać do wiwi consult GmbH & Co. KG, Umbach 4, 55116 Mainz lub wysłać wiadomość e-mail na adres (e-mail: info@wiwiconsult.de tekst: info@wiwiconsult.de).

Prawo wniesienia sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, macie Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. Obejmuje to również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych.

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego i inspektora ochrony danych
Podmiot odpowiedzialny
wiwi consult GmbH & Co. KG
Umbach 4
55116 Mainz
E-mail: info@wiwiconsult.de tekst: info@wiwiconsult.de

Inspektor ochrony danych
Dr Johannes Reitzel
Bretzenheimer Str. 17
55128 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 6194245
E-mail: datenschutz@reitzel-thomas.de tekst: datenschutz@reitzel-thomas.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Aktualny stan z: 18.12.2018 r.