wiwi consult jest neutralny dla klimatu!
W ramach projektu renowacji Ahlenmoor w dzielnicy Cuxhaven zrekompensowaliśmy nasze emisje CO2 spowodowane od 2016 roku.

Nasz projekt repoweringu w regionie Hunsrück został pomyślnie zakończony na początku kwietnia. Siedem turbin Enercon E-141 o wysokości piasty 159 metrów produkuje około 67 milionów kWh na rok.

Czy to na etapie planowania i finansowania, czy też budowy lub eksploatacji - na każdym etapie projektu znajdujemy rozwiązania, dzięki którym projekt jest bardziej ekonomiczny i konkurencyjny.

10.11.2020 | Projekt PV w Polsce

Z naszego sąsiedniego kraju, Polski, możemy ogłosić rozpoczęcie budowy naszego pierwszego projektu PV. Organizatorem i operatorem projektu jest nasza polska spółka joint venture "Polska Zielona Energia". Projekt o mocy 1MW będzie realizowany w Sóbowie na południowym wschodzie Polski (ok. 160 km na północny wschód od Krakowa). Oddanie do użytku planowane jest na styczeń 2021 r. Kolejnych 5-10 projektów ma być zrealizowanych w przyszłym roku. Rurociąg zawiera również ponad 70 projektów, które mają być sukcesywnie rozwijane do momentu osiągnięcia dojrzałości budowlanej i wdrażane.

[Wróćmy do przeglądu]